Uhano laboratorijos nutekėjimo teorija „priimta kaip tikėtina už uždarų durų Nr. 10“

Uhano laboratorijos nutekėjimo teorija „priimta kaip tikėtina už uždarų durų Nr. 10“

Jis pridūrė: „Mano nuomonė, kurią jau pateikiau Vyriausybei, yra tokia, kad mes negalime emociškai, fiziškai ar finansiškai išgyventi dar vieną pandemiją. Dabar turime atsistoti ant priekinės pėdos.

Nutekėjimai laboratorijoje yra gana dažni: raupai, kiaulių gripas, juodligė, snukio ir nagų liga bei originalus Sars virusas, kuris, kaip žinoma, pabėgo iš įrenginių per pastaruosius dešimtmečius. Per pastaruosius 15 metų Didžiojoje Britanijoje buvo užfiksuota daugiau nei 100 saugos pažeidimų laboratorijose, kuriose tvarkomi pavojingi patogenai.

Pulkininkas De Brettonas-Gordonas, kuris anksčiau buvo JK Jungtinio cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio pulko vadas, sakė, kad dabartinis biologinis saugumas yra „šokiruojančios būklės“ ir mažai reguliuojamas ar stebimas.

Jis mano, kad laikas pertvarkyti ir investuoti į Biologinių ir toksinių ginklų konvenciją – tarptautinę sutartį, kurią 1975 m. ratifikavo 22 valstybės, tačiau kuriai trūksta finansavimo ir nėra jokios policijos sistemos.

Biologinės priežiūros sistemos, galinčios greitai aptikti patogenus ore, taip pat galėtų būti įdiegtos traukinių stotyse ir oro uostuose. Jie jau kuriami Didžiojoje Britanijoje.

„Jei visos mūsų biolaboratorijos būtų sujungtos su stebėjimo sistema, galėtume aptikti laboratorijos nuotėkį, kai tik tai įvyktų“, – sakė pulkininkas De Brettonas-Gordonas.

„Jei Uhano stotyse ir oro uostuose būtumėte turėję detektorius, per tą pirmąją savaitę būtumėte išvengę maždaug keturių milijonų kelionių. Naudodami tokią sistemą galėtumėte sustabdyti, kad laboratorijos nutekėjimas virstų epidemija ir pandemija.

„Man labai rūpi, kad kitą kartą tai nebūtų nelaimingas atsitikimas, nes tai padaryti lengva. Jei neturėjai moralės ir skrupulų, kodėl neužkrėsti savo priešo?

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.